strona główna

ORLIGNO 200

Kocioł na zgazowanie drewna z wentylatorem nadmuchowym

Dostępne moce [kW]

18 25 40 60 80

 

Paliwo

 

Podstawowe informacje

Kotły z grupy ORLIGNO 200 wyznaczają nowy kierunek w technologii kotłów na zgazowanie drewna. Niepowtarzalny design w powiązaniu z szeregiem rozwiązań konstrukcyjnych wpływa pozytywnie na komfort użytkowania oraz zadowolenie klientów. Parametry techniczne osiągane podczas procesu spalania drewna odpowiadają najbardziej rygorystycznym normom europejskim, a ponadto gwarantują niemal dwukrotnie więcej ciepła niż kotły tradycyjne lub kominki.Urządzenia dostosowane są do pracy zarówno w układach otwartych jak i zamkniętych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kotły Orligno 200 przeznaczone są do ogrzewania różnego rodzaju pomieszczeń. Najczęściej używane są w domkach jednorodzinnych, suszarniach, halach produkcyjnych i warsztatach.

[wptabs type="accordion" style="wpui-light"]
[wptabtitle]Drewno jako paliwo[/wptabtitle]
[wptabcontent] Drewno jest paliwem odnawialnym tak jak słońce, spiętrzenie wód, czy siła wiatru. Są to źródła energii, które nie ulegają wyczerpaniu. W odróżnieniu od innych źródeł energii, drewno jest paliwem, które może być zmagazynowane i przechowywane bez jakichkolwiek strat energetycznych. Magazynowanie obniża wilgotność drewna i jednocześnie podwyższa jego wartość opałową (ilość energii, którą można wykorzystać w trakcie spalania). Drewno jest również jedynym paliwem, które posiada zerowy bilans dwutlenku węgla (CO2) tzn., że w trakcie wzrostu w procesie fotosyntezy pobiera taką ilość dwutlenku węgla jaka powstaje w trakcie spalania.[/wptabcontent]
[wptabtitle]Drewno jako paliwo do kotłów[/wptabtitle]
[wptabcontent]Zalecanym drewnem do palenia w kotłach na zgazowanie jest drewno twarde tj. grab, buk, dąb, brzoza o maksymalnej wilgotności 20 %. Drewno iglaste pomimo, że masowo posiada większą wartość opałową to uwzględniając gęstość bardziej opłacalne jest spalanie drewna z drzew liściastych. Drewno iglaste ma niewątpliwie dużą kaloryczność ponieważ jest bardzo żywiczne, ale spala się zbyt szybko dając mało żaru. Żywica zanieczyszcza komorę, dlatego powinno się go używać głównie do rozpalania.[/wptabcontent]
[wptabtitle]ORLIGNO 200 – Czyste rozwiązanie[/wptabtitle]
[wptabcontent] Orligno 200 przystosowany jest do spalania drewna o różnej granulacji od trocin po polana.
Wióry, ścinki, szczapy należy spalać wraz z większymi polanami. [/wptabcontent]
[/wptabs]
[wpspoiler name="Zgazowanie drewna jako ekonomiczne źródło ogrzewania"]

Zgazowanie drewna jest to termiczny rozkład drewna przy znacznym niedomiarze powietrza (tlenu)w wyniku czego powstaje palny gaz (gaz drzewny) oraz popiół.

Nowoczesne kotły c.o. spalające drewno w procesie zgazowania wykorzystują energię zawartą w drewnie z trzykrotnie większą sprawnością niż urządzenia z tradycyjnym paleniskiem oraz pracują z emisjami zbliżonymi do kotłów gazowych.

Zgazowanie

 • daje dwukrotnie więcej ciepła, niż drewno spalane w zwykłych kotłach
 • praktycznie zerowy bilans CO2
 • proces suchej destylacji drewna – pirolizy; kocioł 25 kW zużywa do 25 mp drewna na sezon grzewczy

Proces zgazowania drewna w kotłach c.o. można podzielić na cztery zasadnicze etapy:

 1. Suszenie i odgazowanie drewna w temperaturze 450°C.
 2. Spalanie mieszaniny gazu drzewnego i powietrza wtórnego w temperaturze 560°C.
 3. Dopalanie płomienia i oddawanie ciepła temperatura 1200°C.
 4. Wyrzut spalin o temperaturze 160°C przez czopuch kominowy.

[/wpspoiler]

Etapy zgazowania drewna w kotłach

Przegląd zalet

Kotły Sprawność 91%
Kotły Niskie koszty eksploatacji
Kotły Prosta i łatwa obsługa
Kotły Niewielka ilość popiołu
Kotły Duża pojemność załadunkowa
Kotły Długość polan:
- 50 cm ( 18kW, 25kW, 40kW)
- 75cm (60kW)
- 100cm (80kW)
Kotły Czas pracy pomiędzy załadunkami do 12 h
Kotły Typoszereg od 18 – 80 kW
Kotły Modulowana moc wentylatora od 30 – 100%
Kotły Dostosowany do pracy w układzie zamkniętym
Kotły Elektroniczny regulator z możliwością podłączenia zdalnego sterowania EKOSTER CONTROL
Kotły Brak uciążliwości dla środowiska naturalnego
Kotły Wykonany z najlepszej jakościowo stali kotłowej

Dobór kotła do powierzchni

Kotły Doboru mocy kotła dokonujemy na podstawie:

  • Zapotrzebowania ciepła budynku wyliczonego przez projektanta instalacji.
  • Otrzymaną wartość powiększamy o 20% (tzw. przewymiarowanie kotła).
  • Możemy posłużyć się załączonym wykresem.


UWAGA!
Wykres ma charakter informacyjny i firma ORLAŃSKI nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy dobór mocy kotła.

Najlepsze materiały, najlepsza jakość

Kotły Korpus kotła – wewnętrzny płaszcz kotła wykonany jest z zespawanych ze sobą elementów z blachy o grubości 8 mm. Zewnętrzny płaszcz kotła wykonany jest z blachy stalowej, konstrukcyjnej o grubości 4 mm. Króćce wykonane są z rur stalowych.
Kotły Wymiennik ciepła – płomieniówki wykonane z rury kotłowej o średnicy 57 mm i grubości 4 mm.
Kotły Izolacja i obudowa zewnętrzna – materiały izolacyjne o grubości 20 mm osłonięte są blachą stalową o grubości 0,8 mm lakierowaną proszkowo.
Kotły Dysza palnikowa – element ceramiczny wykonany z materiału żaroodpornego o temperaturze pracy 1350°C.
Kotły Klapka kominowa – wykonana z wysokiej jakości blachy konstrukcyjnej.
Kotły Wentylator nadmuchowy – umieszczony z przodu kotła, wyposażony w silnik elektryczny o mocy 50 W.
Kotły Sterownik kotła – umieszczony pod pokrywą górnego panelu zapewnia stabilną pracę urządzenia.
Kotły Czopuch kominowy – wykonany jest z rury stalowej o grubości 4 mm.
Kotły Popielnik – stalowe dno komory spalania wyposażona jest w ceramiczny popielnik (temp. pracy 1800°C) oraz dodatkowo wylane warstwą żarobetonu, która chroni przed wysoką temperaturą.
Kotły Drzwi kotła – wykonane z wysokiej jakości stali konstrukcyjnej, zaizolowane materiałem izolacyjnym i wypełnione od wewnątrz żarobetonem (dolne drzwi). Szczelność drzwi zapewnia sznur z włókna szklanego pokryty warstwą silikonu (górne drzwi).

Budowa kotła

 1. Klapka kominowa
 2. Wyjście wody grzewczej
 3. Wężownica zabezpieczająca
 4. Komora załadowcza (zgazowania)
 5. Drzwiczki górne
 6. Wentylator
 7. Obudowa wentylatora
 8. Drzwiczki dolne
 9. Popielnik
 10. Izolacja kotła
 11. Komora spalania
 12. Dysza ceramiczna
 13. Przepływ powietrza wtórnego
 14. Kształtki ceramiczne

Pełna kontrola – ORLIGNO 200

[wptabs style="wpui-light"]

[wptabtitle]EKOSTER 2[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Mikroprocesorowy regulator temperatury EKOSTER 2 przeznaczony do sterowania nadmuchem i uruchamianiem pompy obiegowej w instalacji c.o.
Regulator realizuje następujące funkcje:
Kotły Utrzymanie nastawionej temperatury kotła przez sterowanie nadmuchem.
Kotły Płynny, eliminujący detonacje gazu drzewnego rozruch dmuchawy.
Kotły Ustawiana moc dmuchawy (tryb serwisowy).
Kotły Programowalny przedmuch kotła.
Kotły Automatycznie wyłączanie sterowania po wygaszeniu kotła.
Kotły Blokowanie pracy dmuchawy na czas dokładania do kotła.
Kotły Sterowanie pompą obiegową c.o.
Kotły “COMFORT SYSTEM” system przeciwdziałający blokowaniu pompy w okresach postoju kotła.
Kotły Ochrona przed zamarzaniem i przegrzaniem kotła.
Kotły Tonowana intensywność wyświetlacza, zwiększona na czas zmian w nastawach.
Kotły Współpraca ze zdalnym sterowaniem Ekoster Control.


[/wptabcontent]

[wptabtitle]EKOSTER Control[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Panel sterujacy EKOSTER Control przeznaczony jest do współpracy z mikroprocesorowym regulatorem temperatury EKOSTER.

EKOSTER Control poprzez ciągłą komunikację z regulatorem Ekoster, umożliwia stały odczyt temperatury na kotle c.o. zmianę nastawy zadanej temperatury kotła oraz włączenie lub wyłączenie sterowania.

Innowacją jest wbudowany system alarmowy, który informuje użytkownika przenikliwym dźwiękiem o przekroczeniu na kotle temperatury 97°C, spadku poniżej 0°C oraz uszkodzeniu czujnika.

Dane techniczne
Zakres wskazywanych temperatur -9°C – + 99°C
Zakres ustawienia temperatur +60°C – + 97°C

[/wptabs]

[wptabs style="wpui-light"]

[wptabtitle]Dane techniczne[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Parametry techniczne kotła
Typ kotła j.m. 18 kW 25 kW 40 kW 60 kW 80 kW
Zakres mocy kW 7-18 10-25 16-40 24-60 32-80
Sprawność % 91 91 91 91 91
Waga* kg 525 525 525 975 1165
Objętość komory załadowczej
(zgazowania)
dm3 85 120 185 310 465
Czas spalania paliwa godz. do 12
Średnica czopucha kominowego mm 180 200 200 210 210
Długość polan cm 50 50 50 75 100
Wilgotność drewna – zalecana % 15÷25


[/wptabcontent]

[wptabtitle]Wymiary kotła[/wptabtitle]
[wptabcontent]


Kotły

Wymiary kotła
Typ kotła j.m. 18 kW 25 kW 40 kW 60 kW 80 kW
Wysokość A – mm 1315 1315 1575 1555 1555
Szerokość B – mm 670 670 670 810 810
Głębokość C – mm 1060 1060 1040 1360 1720


[/wptabcontent]

[wptabtitle]Elementy kotła[/wptabtitle]
[wptabcontent]


Kotły


[/wptabcontent]

[/wptabs]

<< powrót | do góry ^