21 września 2021

Jak uzyskać kredyt klęskowy – informacje dla rolników

Rolnicy, którzy w 2019 roku ponieśli straty w uprawach w wyniku zaistnienia klęski suszy, mogą ubiegać się o różne formy pomocy klęskowej. Pomoce te mają wspomóc rolników poszkodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne, tak aby skutki suszy były dla nich mniej dotkliwe i nie odbiły się niekorzystnie na produkcji rolnej w przyszłych latach. Jednym z rodzajów takiej właśnie pomocy oferowanej przez państwo są specjalne kredyty klęskowe. Warto zapoznać się z informacjami dla rolników, aby skorzystać z dostępnych źródeł pomocy.

Informacje dla rolników – komu przysługują kredyty suszowe?

Pomoc w formie kredytu na preferencyjnych warunkach może uzyskać rolnik, który z uwagi na klęskę suszy poniósł straty w swojej produkcji rolnej i straty te zostały odpowiednio udokumentowane. Pierwszym krokiem do uzyskania korzystnego kredytu jest oszacowanie szkód w uprawie rolnej. Szacunku dokonuje komisja powołana w tym celu przez wojewodów w poszczególnych gminach. Gminy dysponują również niezbędnymi informacjami dla rolników na temat tego typu pomocy i procedury. Do wniosku o pomoc kredytową potrzebny jest protokół z szacowania szkód. Następnie rolnik składa wniosek o kredyt w banku, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu bank zawiera z rolnikiem umowę kredytu zawierającą korzystną opcję spłaty na preferencyjnych warunkach, zgodnych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy suszowej. O taki kredyt nie można jednak ubiegać się w każdym z banków, a jedynie w bankach ściśle określonych, między innymi w: Banku Pekao S.A., Santander Banku Polska S.A. czy BNP Paribas Banku Polska S.A.

ARiMR – informacje dla rolników o kredycie klęskowym

Szczegółowych informacji dla rolników udzielić może również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc związana z udzieleniem kredytu w związku ze stratami wywołanymi suszą polega na tym, że Agencja spłaci za rolnika część odsetek od udzielonego z tego tytułu kredytu bankowego. Niewątpliwie warto skorzystać z tej opcji, gdyż ostatecznie kredyt ten będzie dla rolnika sporo tańszy, niż kredyt zaciągany w tradycyjnym trybie. Wniosek o tego rodzaju pomoc należy złożyć w okresie od 3 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r.